Vesa Berg laajentaa reviiriään / Vesa Berg utvidgar sitt revir

Vesa Berg on valittu pelastustoimen näköalapaikalle Helsingin pelastuslaitokselle palomestarin virkaan 3.3.2014 alkaen. Vesa tulee olemaan ensimmäinen ulkopuolinen Pohjalainen palomestari Helsingin pelastuslaitoksen palveluksessa.

Vesan vahvat siteet Pietarsaareen ja Keski-Pohjanmaalle pitävät Vesan edelleen myös Protect:lla ja alueemme yrityksien palveluksessa ja tukena myös jatkossa.

Vesan yhteystiedot pysyvät entisellään.

---------


Vesa Berg har fått en fin utsiktsplats inom räddningssektorn då han valts till brandmästare vid Helsingfors räddningsverk från och med 3.3.2014. Vesa kommer att vara den första utomstående österbottniska brandmästaren vid Helsingfors räddningsverk.

Tack vare Vesas starka band till Jakobstad och Mellersta Österbotten fortsätter Vesa också vid Protect och står till regionens förtags tjänst och stöd också i fortsättningen.

Vesas kontaktuppgifter är oförändrade.Pertti Salo
toimitusjohtaja
verkställande direktör
SK Protect Oy
puh/tel 044 066 5916

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN »
TILAA UUTISKIRJE »