Uusi pelastuslaki asettaa lisävelvoitteita taloyhtiöille

Nykyään pelastuslaki edellyttää, että asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme (3) asuinhuoneistoa, on laadittava pelastussuunnitelma. Niiden taloyhtiöiden, joilla ei tätä velvoitetta ole ennen ollut, on laadittava yhtiön ensimmäinen pelastussuunnitelma 1.7.2012 mennessä. Ne taloyhtiöt, joilla on jo olemassa oleva pelastussuunnitelma saavat päivitysaikaa vanhan suunnitelman ajantasaistamiseksi uuden pelastuslain mukaiseksi 1.7.2013 asti.

Pelastussuunnitelman rakentaminen taloyhtiössä luo turvallisuutta koko taloyhtiön arkeen. Vaikka itse pelastussuunnitelman laatiminen kuuluu taloyhtiön isännöitsijälle ja hallitukselle, olisi sen asukkaiden hyvä olla mukana riskien tunnistamisessa ja arvioinnissa, koska heillä on paras tuntemus taloyhtiön olosuhteista ja erityispiirteistä. Pelastussuunnitelma ei saisi olla irrallinen asia taloyhtiössä, vaan sen tulisi linkittyä arkeen ja näin ollen parantaa turvallisuutta esimerkiksi liukkauden torjunnassa, kattolumien seurannassa ja pudottamisessa sekä kiinnitettäessä huomiota leikkipaikkojen turvallisuuteen.

Mikäli taloyhtiössänne koetaan, että lakisääteisen pelastussuunnitelma laatiminen ja riskien tunnistaminen on vaikeaa, voi Protect Oy auttaa taloyhtiötänne yhdessä turvallisempaan arkeen.  Protect Oy tekee taloyhtiössänne sisäisen tarkastuksen ja riskien arvioinnin. Pelastussuunnitelman laatimisen jälkeen taloyhtiön asukkaat perehdytetään suunnitelmaan ja tehdään siitä koko taloyhtiön yhteinen asia!

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN »
TILAA UUTISKIRJE »