TYÖSUOJELUN MENU VASTAANOTETTIIN MYÖNTEISESTI

Teimme marraskuussa 2013 asiakaskyselyn, jonka tarkoitus oli saada entistä tarkempi kuva siitä, minkälaisia työsuojelupalveluja yritykset tarvitsevat. Kyselyn yhteenvetona saatiin, että yritykset tarvitsevat ensisijaisesti asiantuntijapalveluja, työturvallisuuskoulutusta ja tukea työturvallisuuslainsäädännön tuntemukseen.

Tarveselvityksen pohjalta päätimme panostaa esille nousseisiin tarpeisiin, jotta voisimme entistä paremmin palvella yrityksiä. Samalla uudistimme myös palveluesitteemme, jonka kirjoitimme ruokalistan muotoon. Yritykset voivat ”Työsuojelun menusta” valita heidän tarpeitaan vastaavia palveluja. Yritykset ovat pitäneet uudentyyppistä palveluesitettä mielenkiintoisena ja se on auttanut heitä saamaan kokonaiskuvan työsuojeluun liittyvästä tarjonnastamme. Esite on auttanut yrityksiä löytämään heidän tarvitsemansa työsuojelupalvelut.

”Työsuojelun menu” sisältää seuraavat palvelut:

NYKYTILAN KARTOITUS
Tehdään turvallisuuskompassilla

JOHDON ROOLIT JA VASTUUT TYÖSUOJELUSSA
Tietoisku lainsäädännön velvoitteista

Sitouttamisen ja jalkauttamisen työpajat

TYÖTURVALLISUUSKOULUTUS ESIMIEHILLE JA TYÖNTEKIJÖILLE
Työsuojelun käytännön vastuut ja toteuttamisen työkalut

KOULUTUS TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖILLE
Käytännön tuki tai henkilökohtainen valmennus yrityksen työsuojelutoiminnan kehittämiseen

KOULUTUS TYÖSUOJELUVALTUUTETUILLE
Valtuutetun tehtäväkenttä ja lainsäädännön vaatimukset työpaikoille

TYÖTURVALLISUUSKORTTIKOULUTUS
Yhä useamman yrityksen henkilöstöltään ja kumppaneiltaan vaatima ”vihreä kortti”

TYÖSUOJELUTOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN
Laaja kattaus työsuojelun säädösvaatimuksista ja niiden käytännön täyttämisestä, työsuojelutoimikunnan ja työterveyshuollon yhteistoiminnan käynnistäminen

TYÖRISKIEN ARVIOINTI
Työpaikan riskien arviointi on koko työsuojelutoiminnan kulmakivi, tiedosta vaara, arvioi vaikutukset ja määrittele toimenpiteet.

TAPATURMIEN JA LÄHELTÄ-PITI -TILANTEIDEN TUTKINTAPALVELU
Asiantuntija-apua poikkeamien ja vaaratilanteiden kirjaamiseen, tutkintaan sekä korjaavien toimenpiteiden määrittelyyn.

KEMIKAALIVAAROJEN HALLINTA
Koulutuspaketit kemikaalien varastointiin ja käsittelyyn liittyvistä lainsäädännön vaatimuksista

LAINSÄÄDÄNNÖN SEURANTAPALVELU
Yrityksen toimintaa koskevasta lainsäädännöstä tulisi olla selvillä. Mikä velvoittaa, miten huomioin ja mistä saan viimeisimmän tiedon? Seuranta- ja ylläpitopalvelut

TYÖHYGIEENISET MITTAUKSET
Melu, tärinä, valaistus, ilman epäpuhtaudet, sähkömagneettinen kenttä

KONETURVALLISUUS
Koneriskien arviointi, turvallisuusvaatimusten tarkastus

CE-merkintä ja käyttöohjeiden laatiminen

Työsuojelun menu avautuu E-lehtenä linkistä http://www.protect.fi/tsmenu/index.html

Lisätietoja antavat:

Juha Alho                                                            Jukka Manninen

Myyntipäällikkö                                                     Asiakkuusjohtaja

puh. 040 5272 881                                                puh. 040 724 2390 

juha.alho@protect.fi                                            jukka.manninen@protect.fi

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN »
TILAA UUTISKIRJE »