Turvallisuuteen kannattaa panostaa

Työnantajan perusvelvoitteena on huolehtia työn ja työympäristön turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Turvallisuustyön järjestelmälliseen kehittämiseen työnantaja saa tietoa turvallisuuskatsastuksesta ja hyvin tehdyistä vaarojen arvioinneista, jotka muodostavat työpaikan turvallisuustyön ehdottoman kivijalan.

Tämän lisäksi työnantajan tulee kouluttaa, ohjata ja opastaa työntekijöitä turvalliseen työn tekemiseen ja työnantajalla on myös velvoite valvoa, että työntekijät noudattavat annettuja ohjeita. Turvallisten työtapojen opettaminen ja valvonta kuuluu työnjohdolle.

Keskustellessani yritysten johtajien ja turvallisuudesta vastaavien kanssa työturvallisuudesta, on ollut ilahduttavaa huomata kuinka hyvin työpaikoilla on sisäistetty toimivan turvallisuustyön merkitys tuottavuuteen. Työpaikan suojelutoimintaa ja turvallisuutta ei nähdä enää lain velvoittamana ”välttämättömänä pahana”. Sen sijaan turvallisuus nähdään keskeisenä osana yrityksen toimintaa, johon halutaan panostaa.

Voi sanoa, että monelle yritykselle kunnossa oleva turvallisuus on kunnia-asia, jota halutaan vaalia. Yritysten keinot turvallisuuden parantamiseen on monenlaisia: yritykset voivat kannustaa työntekijöitä turvalliseen työn tekemiseen sitomalla alhaisen työtapaturmataajuuden osaksi yrityksen palkitsemisjärjestelmää.

Turvallisuuden parantaminen työpaikoilla on nähty selkeästi palkitsevaksi. Turvallinen työympäristö on tietenkin myös työntekijöiden tavoitteena. Toimivan turvallisuustyön tuloksena työpaikoilla päästään huomattavasti parempaan tuottavuuteen. Työntekijät ovat motivoituneita työn tekemiseen ja työnantaja säästää selvää rahaa, kun työtapaturmat ja sairaus poissaolot saadaan laskuun.

Turvallisuus on kaikkien yhteinen asia

Työnantaja ei voi yksin rakentaa turvallista ja terveellistä työympäristöä, vaan tähän työhön työnantaja tarvitsee kumppanikseen asiantuntijoita ja henkilöstöä, jotka aidosti sitoutuvat  työpaikan turvallisuustoimintaan. Voidaan kokemuksesta sanoa, että turvallisuustyössä jokaisen työntekijän henkilökohtaisella panoksella on erittäin suuri merkitys. Tämän lisäksi turvallisuustoiminta edellyttää avointa ja toimivaa vuoropuhelua työnantajan ja henkilöstön välillä.

Näin kaiken joulukiireen keskellä on hyvä pysähtyä miettimään, miten turvallisuutta voisi edelleen kehittää sinun työpaikallasi!

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN »
TILAA UUTISKIRJE »