Tilaajan vastuu rakentamistoiminnassa laajenee

Hallitus tehostaa toimintaansa harmaata taloutta vastaan ja esittää rakentamistoimintaa koskevia muutoksia tilaajavastuu- ja hankintalakiin. Uusien lakiesitysten on tarkoitus astua voimaan 1.7.2012. Uudet lakiesitykset tarjoavat tilaajalle ja hankintayksiköille paremmat mahdollisuudet varmistaa, että sopimuskumppanit ovat luotettavia ja noudattavat työehtoja.

Uuden lakiesityksen mukaan on tilaajan pyydettävä useimmissa tilanteissa sopimuskumppanilta tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja todistukset. Näitä ovat esim.

  • yrityksen rekisteröintiin liittyvät todistukset (mm y-tunnus hlökorteissa)
  • eläkevakuuttamiseen liittyvät tiedot
  • verojen maksamiseen ja soveltavaan työehtosopimukseen liittyvät tiedot, sekä uutena asiana myös
  • tapaturmavakuutukset

Uuden lakiesityksen mukaan lain noudattamista tehostetaan rakentamistoimintaa koskevalla korotetulla laiminlyöntimaksulla. Maksu olisi vähintään 16 000 tai enintään 50 000 euroa. Laiminlyöntimaksu voitaisiin määrätä, jos tilaaja on tehnyt sopimuksen liiketoimintakiellossa olevan tahon kanssa tai on ollut tietoinen siitä, että sopimuskumppani ei aio noudattaa lakisääteisiä velvoitteitaan.

Julkisista hankinnoista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että jatkossa kaikkien lain tarkoittamien hankintayksiköiden olisi urakkasopimuksessa edellytettävä rakennusurakoitsijalta työsuhteen vähimmäistyöehtojen noudattamista. Vähimmäistyöehdot määräytyvät lain ja työehtosopimusten mukaisesti ja liittyvät esimerkiksi palkkaukseen, työaikoihin ja lomiin.

Ohjelmalla tavoitellaan hallituskauden aikana 300-400 miljoonan vuosittaista verojen ja sosiaalivakuutusmaksujen lisäystä.

 

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN »
TILAA UUTISKIRJE »