TARVITSETKO APUA TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖN TEHTÄVISSÄ - PROTECT AUTTAA

Työsuojelupäällikön tehtävät hoidetaan yrityksissä ja yhteisöissä perinteisesti oman toimen ohella. Tehtävien hoitoon ei kuitenkaan läheskään aina riitä aika eikä osaaminen. Tiesitkö, että työsuojelupäällikön ei tarvitse olla yrityksen palveluksessa oleva henkilö? Protect on ensimmäinen yritys Suomessa, joka tarjoaa työsuojelupäällikön palveluita yrityksille ja yhteisöille. Voimme myös toimia yrityksen oman työsuojeluorganisaation asiantuntijatukena.

Työsuojelupäällikön tehtävien ulkoistamista voi verrata esimerkiksi työterveys- tai kiinteistönhuollon palveluihin. Vain harva yritys hoitaa ne omasta takaa. Yrityksen turvallisuuden näkökulmasta ulkoistettu työsuojelupäällikkö tarjoaa monia hyötyjä.

• Turvallisuus kärjessä
Ulkopuolisen työsuojelupäällikön on helpompi katsoa puhtaasti turvallisuusasioita – tuotanto ei koskaan kävele turvallisuuden yli. Yrityksen henkilöstö sitoutuu paremmin työsuojeluasioihin, kun turvallisuusasiantuntija perustelee ne. Lisäksi esimies-alaissuhde ei häiritse, ja turvallisuusasioista voidaan puhua asiallisesti ja avoimesti.

• Olennaiseen keskittymistä
Ulkopuolinen turvallisuusasiantuntija osaa suhteuttaa yrityksessä olevat riskit kokonaisuuteen ja näkee todelliset riskit. Tällä on työympäristöä rauhoittava vaikutus. Lisäksi riskejä pystytään peilaamaan muihin toimialoihin sekä saman toimialan sisällä toisiin yrityksiin. Protectin asiantuntijoilla on ikkuna moniin yrityksiin – hyviä käytäntöjä voidaan siirtää yrityksestä ja toimialalta toiselle.

• Parasta osaamista
Protect keskittyy vain turvallisuusasioihin – yritys voi luottaa siihen, että se saa parasta mahdollista palvelua ja viimeisimmän tiedon kaikissa turvallisuusasioissa. Esimerkiksi jatkuvasti muuttuvan lainsäädännön seuranta ja sen vaatimukset ovat hallinnassa. Protectin eri alojen asiantuntijat muodostavat tiiviin toisiaan tukevan ryhmän, jolloin esitettävät ratkaisut perustuvat laajaan näkemykseen ja kokemukseen.

• Kustannustehokkuutta ja helppoutta
Asiakas saa laajan turvallisuuden kirjon yhdeltä luukulta. Olemassa olevat selvät mallit siitä mitä ja miten tehdään tuovat kustannustehokkuutta. Protect on jo seulonut esimerkiksi eri riskienarviointimallit ja pystyy nopeasti löytämään kuhunkin tapaukseen parhaiten soveltuvan mallin. Turvallisuustoimenpiteet osataan aloittaa oikeasta päästä - toimenpiteiden aloittaminen on helppoa ja pahimmat riskit pystytään poistamaan välittömästi.

Työsuojelupäällikköpalveluiden lisäksi yritys voi hankkia yksittäisiä palveluita, kuten esimerkiksi riskien arviointi, työsuojelun toimintaohjelman laatiminen, koneriskien arvioinnit, käytäntöjen luominen vaaratilanteiden raportoimiseen sekä uusien työntekijöiden perehdyttäminen lain vaatimalla tavalla.

Kun turvallisuusasiat ovat hyvässä hoidossa, yritys voi keskittyä ydinosaamiseensa ja toimitusjohtaja nukkua yönsä rauhallisesti.

Kysy lisää työsuojelupäällikköpalvelustamme, autamme mielellämme:

SK Protect Oy
toimitusjohtaja Pertti Salo
GSM 044 0665 916, pertti.salo(at)protect.fi

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN »
TILAA UUTISKIRJE »