SELVIÄTTEKÖ KEMIKAALILAINSÄÄDÄNNÖN VAATIMUKSISTA? PROTECT TARJOAA RATKAISUN

Tiesitkö, että Suomessa sovellettava kemikaalilainsäädäntö koostuu noin neljästäkymmenestä laista, asetuksesta ja päätöksestä, jotka ovat jatkuvan muutoksen kohteena? Onko yrityksesi henkilöstöllä aikaa seurata kemikaaleihin liittyviä vaatimuksia? Voitko olla varma, että yrityksesi toimii säädösten mukaisesti?

Kemikaalilainsäädäntö ei ole vain teollisuuslaitosten asia, vaan se koskettaa laajasti monenlaisia yrityksiä ja yhteisöjä, kuten ravintoloita, kauppoja, kouluja, kampaamoita ja siivousalan yrityksiä. Yrityksen on oltava tietoinen käyttämistään kemikaaleista ja niihin liittyvistä terveys- ja ympäristövaaroista. Käytännössä tällä tarkoitetaan ajan tasalla olevaa kemikaalien riskienarviointia, jonka pohjana on toimittajilta saadut käyttöturvallisuustiedotteet ja kemikaaliluettelo käyttö- ja säilytyspisteittäin.
Työnantajan on myös huolehdittava, että kemikaaleja varastoidaan ja käsitellään turvallisesti.

Protectin tarjoamien kemikaaliturvallisuuspalveluiden tarkoituksena on ennen kaikkea suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä sekä helpottaa yritysten työtä. Kemikaaliturvallisuuden laiminlyöminen yrityksissä aiheuttaa usein ison laskun. Kun vahinko sattuu, ympäristön puhdistaminen ja työtapaturmat ovat kalliita korjata.

Protect tarjoaa yrityksille kemikaaliturvallisuuden osaamista ja palveluita:
• Kemikaaliluettelon laatiminen ja ylläpito
• Kemikaaliriskien arviointi
• Opastus ja ohjaus kemiallisten tekijöiden hallitsemisessa
• REACH-asetus ja sen velvoitteet yrityksille
• Kansallinen kemikaalilainsäädäntö ja sen velvoitteet yrityksille

Kun turvallisuusasiat ovat hyvässä hoidossa, yritys voi keskittyä ydinosaamiseensa ja toimitusjohtaja nukkua yönsä rauhallisesti.

Kysy lisää kemikaaliturvallisuuspalveluistamme, autamme mielellämme:

SK Protect Oy
toimitusjohtaja Pertti Salo
GSM 044 0665 916, pertti.salo(at)protect.fi


OTA YHTEYTTÄ MEIHIN »
TILAA UUTISKIRJE »