PROTECTIN JA TETRAN TURVALLISUUSYHTEISTYÖ TUOTTI TULOSTA

Projekti muodostettiin integroimaan OHSAS 18001 ja TETRA HSE johtamisjärjestelmiä osaksi nykyisiä laadun ja ympäristön hallintajärjestelmiä Kokkolan tehtaalla. Projektitiimiin kuuluivat Glenn Nyfors; tehtaan johtaja, Tommi Korpi; HSEQ insinööri ja SK Protect Oy:n turvallisuusasiantuntijat Ulf Borg ja Olav Hansén sekä Larry Russell, HSEQ manageri (Tetra Chemicals), joka toimi tiimin kummina.

Kun projektin tavoitteet olivat selvät, aloitettiin OHSAS 18001 standardin vertailu TETRAn nykyiseen johtamisjärjestelmään. Tämän gap-analyysin suorittivat Protect Oy:n asiantuntijat. Toimintajärjestelmän rakentaminen perustui neljään tekijään:

  • Vaatimukset, jotka tunnistettiin gap-analyysissä
  • Parhaat käytänteet, jotka perustuivat toimijoiden ja johdon nykyisiin tietoihin
  • TETRAn johtamisjärjestelmään ja
  • Suomen lainsäädäntöön

Tämä lähestymistapa valittiin, jotta saatiin luotua mahdollisimman käytännöllinen ja integroitu hallintajärjestelmä, joka kattaa kaikki toiminnot Kokkolan tehtaalla ja varmistaa myös lainsäädännön vaatimukset.

SK Protectin rooli tässä projektissa sisälsi konsultointia turvallisuuteen ja lainsäädäntöön liittyen. Protect auttoi TETRAa myös Internet-pohjaisen tietojärjestelmän PRO24 käyttöönotossa. PRO24 avulla kaikki tukitoiminnot hallittiin hyvin yhdellä tietojärjestelmällä. Protectin mukana olo projektissa mahdollisti sen, että projektitiimi pystyi keskittymään OHSAS 18001 standardin avulla rakentamaan ja toteuttamaan yritykselle uutta ja parempaa hallintajärjestelmää.

Projektin onnistumiseen vaikuttivat olennaisesti:

  • Selkeä tavoite ja kokonaisvaltainen suunnittelu
  • Johdon tuki ja osallistuminen läpi koko projektin
  • Käyttämällä parhaita käytännön ja turvallisuuden hallintaan tarvittavia työkaluja
  • Johdon ja toimijoiden sitoutuminen sekä
  • Hyvin toimiva tiimi, joka aktiivisesti osallistui projektiin

Toukokuussa 2012 tapahtuneen auditoinnin jälkeen OHSAS 18001 on nyt aktiivisesti osa TETRAn Kokkolan tehtaan päivittäistä toimintaa.

Liitteenä artikkeli Tetra Chemicals Newslettersistä.

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN »
TILAA UUTISKIRJE »