PROTECT MUKANA TOSIAIKAISEN MOBIILIKOHDEKORTIN KEHITTÄMISESSÄ

Protect Oy on ollut mukana projektissa, minkä tavoitteena on ollut kehittää yhdessä elinkeinoelämän, Pelastusopiston ja viiden alueellisen pelastuslaitoksen kanssa tekninen toteutus ja moninaisen informaatiohallinnan työväline, jota kutsutaan tosiaikaiseksi kohdekortiksi.

Kohdekortti tarjoaa tarkkaa tietoa kohteesta ja pelastustilanteeseen vaikuttavista tekijöistä. Se on työkalu, jonka avulla nähdään nopeasti pelastustilanteessa kohteen sen hetkiset pelastustoimintaan vaikuttavat tekijät. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa vaarallisten aineiden sijainnit tai pelastustoiminnan kannalta tärkeiden laitteiden sijainnit ja erityiskohteet.

Kehitetyn kohdekortin tiedot pyritään esittämään graafisesti perinteisen tekstimuotoisen informaation sijasta. Tällä kohdekortilla saadaan kohteista etukäteen hankittu tosiaikainen tieto myös pelastusyksiköiden välittömään käyttöön. Tiedon tosiaikainen jakaminen tällä tavoin tuo lisää tehokkuutta ja laatua avun saamiseen ja parantaa viranomaisten toimintaa.

Protect Oy:n kehittämä PRO24 tietojärjestelmä on ollut malliesimerkkinä, kun määriteltiin rajapintaa yrityksen ja turvallisuusjärjestelmän välille.

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN »
TILAA UUTISKIRJE »