Protect auttaa työriskien arvioinnissa ja riskien hallinnassa

Lähiaikojen tapahtumat osoittavat, että turvallista ja terveellistä työympäristöä ei saavuteta pelkällä tavoitteenasettelulla. Järjestelmällisellä työympäristön seurannalla ja korjaavilla toimenpiteillä saadaan hyviä tuloksia aikaan. Systemaattinen työriskien kartoitus, arviointi ja hallinta auttavat yritystä tapaturmien ehkäisyssä, sairauspoissaolojen vähentämisessä sekä työviihtyvyyden parantamisessa.  Pelkkä sairauspoissaolojen vähentäminen yrityksessä tuo huomattavia säästöjä yritysten talouteen.

Protect:n asiantuntija jolla on laaja vertailupohja ja pitkä kokemus erilaisten työympäristöjen arvioinnista, näkee työympäristön erilaisin silmin, kuin siellä vakituisesti työskentelevä henkilö. Yhteistyössä työantajan kanssa tehty työriskien arviointi, toimintaohjelma ja toimintasuunnitelma auttavat yritystä turvallisuusasioiden hallinnassa. Läheltä piti – tilanteiden läpikäynti ja tapaturmien tutkinta sekä tilastointi antavat tärkeää informaatiota yritykselle työn vaaratekijöistä ja terveyttä vaarantavista työolosuhteita.

Havaittujen riskien hallitsemiseksi laadittava turvallisuusohjeistus, joka sisällytetään organisaation turvallisuussuunnitelmaan, pelastussuunnitelmaan tai valmiussuunnitelmaan, tulee myös testata harjoitustilanteessa.  Yhteistyössä yrityksemme kanssa suunniteltu harjoitus osoittaa tehokkaasti, mikäli ohjeet ovat puutteellisia tai niissä on virheitä.

Osaako henkilökuntasi toimia yllättävissä onnettomuus- ja uhkatilanteissa?

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN »
TILAA UUTISKIRJE »