Protect auttaa nestekaasulaitoksen turvallisuusvaatimusten arvioinnissa ja selvityksen teossa

Nestekaasulaitoksille joilla varastoidaan nestekaasua 5 - 50 tonnia ja muita kemikaaleja alle 20 % luparajasta on tehtävä määräaikaistarkastuksia turvallisuuden varmistamiseksi:

 - Painelaitetarkastus 4 vuoden välein

 - Määräaikaistarkastus 4 vuoden välein.

Tarkastukset suorittaa toiminnanharjoittajan pyynnöstä hyväksytty tarkastuslaitos. Määräaikaistarkastuksia on pitänyt suorittaa nestekaasulaitoksille 1.1.2013 alkaen. Mikäli tarkastusta ei ole tarkastuslaitoksen toimesta tämän jälkeen tehty tai Tukesin tekemästä tarkastuksesta on yli viisi vuotta, tulee tarkastus tehdä 31.12.2016 mennessä.

Määräaikaistarkastuksen yhteydessä käydään läpi myös miten eri säädösten vaatimukset toteutuvat laitoksella. Tätä varten toiminnanharjoittaja laatii selvityksen asetuksissa määriteltyjen turvallisuusvaatimusten täyttymisestä ennen tarkastusta. Selvitys annetaan tarkastuslaitokselle nestekaasutarkastuksella.

Protect auttaa vaatimuksien toteutumista koskevan selvityksen ja riskien arviointien laadinnassa. Ota yhteyttä, niin laitetaan selvitys turvallisuusvaatimuksien täyttymisestä ja riskien arviointi kuntoon ennen määräaikaistarkastusta.

 

Lisätiedot:

Heikki Aho
heikki.aho@protect.fi
0400 534 556
Jukka Manninen
jukka.manninen@protect.fi
040 724 2390

          

 

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN »
TILAA UUTISKIRJE »