PRO24 järjestelmässä uusia ominaisuuksia

PRO24 järjestelmässä on syksyn aikaan tehty merkittäviä parannuksia tiedon hallintaan ja kemikaalien käsittelyyn. Uuden navigointitoiminnon ansiosta käyttäjä voi rajata näkymien tietosisältöä koskemaan vain hänelle tärkeää kohdetta (osastoa, kiinteistöä). Kemikaalijärjestelmän uudistuksessa on lisätty kemikaalitietoja kemikaalikortille ja kemikaaliluetteloihin ja lisäksi voidaan luoda entistä tarkempia kemikaaliluetteloita.

PRO24 järjestelmän navigointitoimintoon on tullut uusia ominaisuuksia, jotka helpottavat ja nopeuttavat toimintoja huomattavasti. Navigointitoiminnolla voidaan valita etusivulta, mitä osaa tai osia kiinteistöpuusta halutaan tarkastella.  Monivalinta on vapaasti käytettävissä. Tämän jälkeen etusivu ja alasivut suodattuvat tehdyn valinnan mukaan ja näin saadaan esimerkiksi vain halutun osaston käyttöohjeet, riskiarviot, kemikaalit ja poikkeamat käsittelyyn.

Navigoinnin Oma sivu – toiminto, joka suodattaa järjestelmän henkilökohtaiseksi työpöydäksi, jää edelleen voimaan.

Navigointivalinnassa valitaan ne kohteet, joiden tietoja halutaan käsitellä ja tallennetaan valinta. Navigointivalinta jää voimaan uloskirjautumisen yhteydessä ja käyttäjä palaa samaan valintaan kirjautumisen jälkeen.

  

 

 

 

 


PRO24 järjestelmän kemikaalikortti on uudistunut ja nyt kaikki vaaralausekkeet tulevat näkyviin myös tekstinä. Korttiin on lisätty myös kemikaalien CLP-asetuksen mukaiset vaarakategoriat. Uutena tietona on myös aineen pH. Kemikaalikorttiin on lisätty myös käyttöturvallisuustiedotteiden historiatiedot.

Hae kemikaali-sivulle on lisätty kemikaaliriskienarviointiin (optio) liittyvä suodatusmahdollisuus havaitun riskin mukaan.


Kiinteistöpuun käyttö kemikaaliluettelossa muuttuu niin, että käyttäjä voi suoraan valita, mistä kokonaisuudesta luettelo halutaan koota.  Monivalinta on vapaasti käytettävissä. Alla olevassa kuvassa on valittu vain Hallin A:han liitetyt kemikaalit.

Uudella valintamenettelyllä voidaan laatia tarkka kemikaalien varastoluettelo esimerkiksi tietyssä tilassa olevalle kemikaalivarastolle.

 

 

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN »
TILAA UUTISKIRJE »