PELASTUSSUUNNITELMA RISKIEN ARVIOINNISTA HYVIÄ KOKEMUKSIA

Pelastuslaki 379/2011 velvoittaa pelastussuunnitelmiin selostuksen:

· vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä;
· rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä;
· asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien  ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi;
· mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Olemme kehittäneet omat riskienarviointi kysymyspatterit tuotanto- ja varastotiloihin, kokoontumis- ja liiketiloihin, hoitolaitoksiin ja majoitustiloihin.

Vaarallisten kemikaalien laajamittaisesta teollisesta käsittelystä ja varastoinnista laadittava sisäinen pelastussuunnitelma kohteisiin olemme kehittäneet omat riskienarviointilistat toiminnan mukaan.

Riskienarvioinnissa hyödynnämme PRO24 riskienarviointityökalua. Riskienarvioinnissa voidaan käyttää joko valmiita järjestelmän omia riskienarviointilomakkeita tai muokata omia lomakkeita. Sovittujen toimenpiteiden toteutumista seurataan järjestelmässä.

Riskienarviointityökalun käyttö on osoittautunut tehokkaaksi ja järjestelmälliseksi menetelmäksi arvioida riskejä ja seurata toimenpiteiden toteuttamista.

Linkkejä:

PRO24

http://www.protect.fi/Protect.aspx?id=1003&p1=1003

Pelastussuunnitelma

http://www.protect.fi/Protect.aspx?id=1018&p1=1002&p2=1018

Lisätietoja antaa;

Juha Alho                                                                   Jukka Manninen

Myyntipäällikkö                                                            Asiakkuusjohtaja
puh. 040 5272 881                                                      puh. 040 724 2390

juha.alho@protect.fi                                                 jukka.manninen@protect.fi

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN »
TILAA UUTISKIRJE »