Onko pelastussuunnitelmasi ajantasalla?

Uusi pelastuslaki (379/2011) astui voimaan 1.7.2011.

Pelastussuunnitelma tulee laatia viimeistään vuoden kuluttua uuden pelastuslain voimaanastumisesta. Uusi laki astui voimaan 1.7.2011. Jo laaditut, vanhempaan lakiin perustuvat pelastussuunnitelmat, tulee päivittää vastaamaan uutta lainsäädäntöä viimeistään 2 vuoden kuluttua lain voimaan astumisesta.

Ketä tämä koskee?

Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija.

Pelastussuunnitelma on laadittava mm.:

 1. asuinrakennuksiin joissa on vähintään kolme asuntoa
 2. kouluihin, päiväkoteihin  ja vastaaviin tiloihin
 3. hotelleihin ja muihin majoituspaikkoihin
 4. kirkkoihin ja muihin kokoontumispaikkoihin
 5. kauppakeskuksiin ja yli 400 neliömetrin myymälöihin
 6. yli 50 asiaspaikan ravitoloihin
 7. yli 1500 neliömetrin teollisuus-, tuotanto- ja varastorakennuksiin
 8. ympäristölupaa edellyttäviin eläinsuojiin
 9. kohteisiin, joissa vaarallisen kemikaalin vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia saa harjoittaa vain tekemällä siitä vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 24 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen.
 10. työpaikkatiloihin, joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien muiden ihmisten määrä on yleensä vähintään 50
 11. Jos samaa kohdetta varten tulee muun lain kuin pelastuslain taikka toimivaltaisen viranomaisen antaman määräyksen nojalla laatia turvallisuus-, valmius- tai muu vastaava suunnitelma, erillistä pelastussuunnitelmaa ei tarvitse laatia, vaan vastaavat asiat voidaan koota mainittuun muuhun suunnitelmaan
OTA YHTEYTTÄ MEIHIN »
TILAA UUTISKIRJE »