MILLÄ TASOLLA YRITYKSESI TURVALLISUUSASIAT OVAT?


Ovatko yrityksenne turvallisuusasiakirjat ajan tasalla? Mitkä ovat suurimmat turvallisuusaukkonne? Osataanko yrityksessänne puuttua oikeisiin turvallisuusriskeihin? Löytyykö yrityksestänne ajantasainen tieto lakisääteisistä turvallisuusvaatimuksista?

Turvallisuuskatsastus on palvelu, jonka avulla yritys tai julkisyhteisö saa selville perusasiat omasta turvallisuustilanteestaan. Katsastus kertoo millaisia asioita yrityksellä tulee turvallisuuteen liittyen olla tehtynä ja huomioituna. Palvelun avulla arvioidaan yrityksen turvallisuuspuutteet ja autetaan yritystä täyttämään lakisääteiset vaatimukset. Näillä toimenpiteillä parannetaan myös yrityksen tuottavuutta ja laatua. Turvallisuuskatsastuksesta on apua yhtä lailla 500 henkilöä työllistävälle teollisuuden tuotantolaitokselle, 10 henkilöä työllistävälle siivousalan yritykselle kuin vaikkapa pienelle päiväkodille.

Yhdessä Protectin asiantuntijoiden kanssa käydään läpi yrityksen perustiedot, kuten henkilöstömäärä, rakennuksen tiedot, tärkeimmät käytettävät kemikaalit ja lämmitysmuoto. Tietojen pohjalta pystytään muodostamaan kokonaiskuva yrityksen turvallisuudesta. Katsastuksen tuloksena saadaan selville esimerkiksi millaisia lupia, asiakirjoja ja vastuuhenkilöitä yrityksellä tulee olla, jotta turvallisuusvaatimukset täyttyvät. Mikäli turvallisuusasioissa havaitaan puutteita, osataan välittömästi tarttua oikeisiin asioihin.

Turvallisuuskatsastuksen tarkoituksena on ennen kaikkea työturvallisuuden parantaminen ja riskien pienentäminen. Esimerkiksi yhden työtapaturman kustannukset yrityksille ovat keskimäärin 6000 euroa puhumattakaan työntekijälle aiheutuvasta haitasta, jota ei voi rahalla mitata. Katsastuksella voidaan vaikuttaa myös yrityksen kilpailukyvyn säilymiseen, sillä sen avulla saadaan turvattua toiminnan jatkuvuus.

Turvallisuutta koskevat vaatimukset muuttuvat jatkuvasti, jolloin niistä ajan tasalla pysyminen on jo itsessään haaste. Harvassa yrityksessä on omasta takaa niin laajaa tieto-taitoa turvallisuusasioista, kuin mitä siltä edellytetään. Vaatimusmäärittely säästää yrityksen aikaa ja vaivaa. Protectin kehittämä katsastustyökalu saattaa yhteen yrityksen kaiken turvallisuustiedon – niin työsuojeluun kuin palo- ja kemikaaliturvallisuuteenkin liittyvän. Kun turvallisuusasiat ovat hyvässä hoidossa, yritys voi keskittyä ydinosaamiseensa ja toimitusjohtaja nukkua yönsä rauhallisesti.

Kysy lisää turvallisuuskatsastuksesta, autamme mielellämme:

SK Protect Oy
toimitusjohtaja Pertti Salo
GSM 044 0665 916, pertti.salo(at)protect.fi

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN »
TILAA UUTISKIRJE »