KOULUTUSKALENTERI

Työturvallisuuskorttikoulutus

Työturvallisuuskorttikoulutus on tarkoitettu erityisesti yhteisillä työpaikoilla töitä tekeville henkilöille. Koulutuksen tavoitteena on parantaa työturvallisuutta ja vähentää työtapaturmia työpaikoilla antamalla perustietoa työsuojelusta ja valmiuksia laadukkaaseen perehdyttämiseen.
Koulutus edesauttaa myös käytännön yhteistoimintaa työn tilaajan ja sen tekijöiden välillä. Koulutus on työturvallisuuskeskuksen hyväksymän koulutussisällön mukainen.

Koulutuksen hyväksytysti suorittanut saa työturvallisuuskortin, joka on voimassa 5 vuotta.

Koulutuksen kesto on 8 tuntia. Kielet suomi ja ruotsi.

Koulutuksen sisältöä:
- tapaturmien torjunta
- yleisohjeet
- keskeiset vaaratekijät ja niiden torjunta
- yhteistoiminta
- varautuminen onnettomuustilanteisiin
- koe

Kurssikokeen hyväksytysti suorittaneet saavat henkilökohtaisen työturvallisuuskortin.

Aika:
ti 7.10.2014 klo 8-16 tai
ti 2.12.2014 klo 8-16

Paikka:
Port Tower, Satamatie 330, Kokkola

Huom!
Koulutuksen täyttymisen ehtona on vähintään 10 ilmoittautunutta.

Ilmoittautumiset vastaanottaa:
goran.bjorkgard@protect.fi
puh.044 712 4260

Tulityökorttikoulutus

Tilapäisellä tulityöpaikalla tulitöitä tekevällä henkilöllä on oltava Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassaoleva tulityökortti. Tulityökortin saamiseksi on suoritettava tulityökorttikoulutus.

Koulutuksen tavoitteena on, että tulityöntekijä tietää ja tuntee tulitöiden vaarat sekä tulitöihin liittyvän ohjeistuksen ja lupakäytännön. Koulutuksessa painottuvat vahinkojen ennaltaehkäisy ja vahinkotilanteiden oikea hoitaminen. Koulutuksen jälkeen tulityön tekijällä on perusteet tehdä tarvittavat tulitöiden turvatoimenpiteet ja hän hallitsee alkusammutuksen perusteet.

Uudet tulityökortit ovat voimassa 5 vuotta. Korttia ei voi uusia ilman koulutusta.
Kurssin pituus on 8 tuntia. Kielet suomi ja ruotsi.


Kurssin sisältöä:
- tulityövahingot
- suojeluohjeet
- vastuut
- vaaratekijät
- toiminta onnettomuuksien sattuessa
- sammutusharjoitukset
- koe

Aika:
ti 5.9.2014 klo 8-16 tai
ti 4.11.2014 klo 8-16

Paikka:
Port Tower, Satamatie 330, Kokkola

Huom!
Koulutuksen täyttymisen ehtona on vähintään 10 ilmoittautunutta.

Ilmoittautumiset vastaanottaa:
goran.bjorkgard@protect.fi
puh.044 712 4260

 

Kemikaalivaarojen hallinta (4h)

Yrityksen vastuuhenkilöille tarkoitettu koulutus Kokkolassa.

Koulutuksen sisältö:
- Lainsäädäntöä
- Kemikaalien luokitukset
- Käytön laajuus
- Kemikaaliriskien tunnistaminen ja hallinta
        Terveys
        Ympäristö
        Paloturvallisuus
- Kemikaalien turvallinen käyttö
        Ohjeistus
        Tilat (käyttöpaikat ja varastointi)
        Suojavälineiden valinta
        Käsittely

Aika:
Asiakkaan toivomuksen mukaan

Paikka:
Port Tower, Satamatie 330, Kokkola tai asiakkaan omissa tiloissa.

Ilmoittautumiset vastaanottaa:
heikki.aho@protect.fi
puh. 0400 534 556

Kemikaalien turvallinen käyttö (4h)

Yrityksen työntekijöille tarkoitettu kemikaalikoulutus Kokkolassa.

Koulutuksen sisältö:
- Yleistä lainsäädännöstä
- Kemikaalien vaaraominaisuudet
          Kemikaaliluettelo
          Luokitus ja merkinnät
          Käyttöturvallisuus
- Turvallinen käsittely
          Työskentely
          Varastointi
          Suojaimet
- Harjoitustehtävä KTT:n käytöstä

Aika:
Asiakkaan toivomuksen mukaan


Paikka:
Port Tower, Satamatie 330, Kokkola tai asiakkaan omissa tiloissa.

Ilmoittautumiset vastaanottaa:
heikki.aho@protect.fi
puh. 0400 534 556

TERVETULOA!

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN »
TILAA UUTISKIRJE »