Kemikaalitietojen katselmukset

Kemikaalirekisterin ylläpitoon liittyy olennaisena osana tietojen ylläpito. Myös viranomaiset mm. TUKES vaatii, että kemikaalirekisteri katselmoidaan säännöllisesti. PRO24 järjestelmässä Protect vastaa yksittäisen kemikaalin tietojen ylläpidosta (kemikaalikortin tietojen ylläpito ja käyttöturvatiedotteiden ylläpito). Protect tekee tämän säännöllisesti mutta toivomme, että asiakkaillekin tulevat käyttöturvatiedotteet välitetään meille, jolloin uudet tiedotteet saadaan mahdollisimman nopeasti käyttöön.

Käyttäjän vastuulle jää käytössä olevien kemikaalien sekä käyttö- ja varastointimäärien ylläpito. Tähän työvaiheeseen on lisätty ”Liitä kemikaali” sivulle katselmointipäiväyskenttä (sarake vasemmalla), johon katselmointipäivä merkitään.

 

Kemikaaliraportointiin voidaan laatia katselmointiraportti, johon liitetään esimerkiksi seuraavat tiedot kustakin käytössä olevasta kemikaalista:

·        kemikaalin kauppanimi

·        kemikaalitoimittaja

·        kemikaalikortin päivityspäivämäärä (Protect)

·        käyttöturvatiedotteen päivämäärä (Protect)

·        kemikaalikäytön katselmointipäivämäärä (asiakas)

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN »
TILAA UUTISKIRJE »