Kemikaalilainsäädännössä muutoksia

Kesäkuun 1. päivästä 2015 alkaen luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettua asetusta (CLP) sovelletaan ainoana lainsäädäntönä aineiden ja seosten luokittelussa ja merkitsemisessä. CLP edellyttää, että yritykset luokittelevat, merkitsevät ja pakkaavat vaaralliset kemikaalit asianmukaisesti ennen niiden saattamista markkinoille. Tämän seurauksena myös valtioneuvosto on antanut vaarallisia kemikaaleja koskevia uusia asetuksia.

Asetuksella N:o 685/2015 valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta korvataan asetus N:o 855/2012. Asetuksen liitteessä I annetaan uudet CLP-luokituksiin perustuvat taulukot käytönlaajuuden laskemiseksi. Lisäksi kemikaalien luokitusperusteiden muutoksien seurauksena voi myös laajamittaisen käytön, toimintaperiaateasiakirjan tai turvallisuusselvityksen rajoissa ja ylityksissä tapahtua muutoksia.

Jos uusia kemikaaleja luokitellaan vaarallisiksi tai kemikaalien luokitus muuttuu toiminnan aloittamisen jälkeen, on toiminnanharjoittajan vuoden kuluessa luokituspäätöksen voimaantulosta haettava lupa tai tehtävä ilmoitus asetuksen mukaisesti. Ennen asetuksen voimaantuloa turvallisuusselvitys- ja toimintaperiaateasiakirjavelvollisten toimijoiden on myös päivitettävä 1.6.2016 mennessä turvallisuusselvityksensä ja toimintaperiaateasiakirjansa uuden asetuksen mukaisiksi.

 

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN »
TILAA UUTISKIRJE »