Kemikaaleille altistuminen lisääntyy

Kemikaaliriskien hallinta

Kemikaaleille altistuminen lisääntyy nyky-yhteiskunnassa kovaa vauhtia kemikaalien käytön lisääntyessä.  Kemikaalilainsäädännöllä pyritään hallitsemaan kemikaalien aiheuttamia riskejä ja ohjaamaan käyttöä turvallisempaan suuntaan.

Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä (715/2001) edellyttää, että työnantajan on tunnistettava työssä esiintyvien kemiallisten tekijöiden aiheuttamat vaarat ja arvioitava niistä työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle mahdollisesti aiheutuvat riskit. Tämä edellyttää, että työnantaja on tietoinen työpaikan kemikaaleista sekä niiden ominaisuuksista ja käyttötavoista. Kemikaalit, joiden ominaisuuksia ja riskejä ei tunneta, altistavat työntekijät jatkuvalle vaaralle ja vaikutukset saattavat olla nähtävissä nopeasti ihoreaktioina tai hitaasti kehittyvinä vaikeina pitkäaikaissairauksina.

Huolellisesti laadittu ja ylläpidetty kemikaaliluettelo, ammattitaidolla tehty kemikaaliriskin arviointi ja valmistajan tai maahantuojan laatimat käyttöturvallisuustiedotteet ovat osa kemikaaliturvallisuuden hallintaa ja antavat tarvittavaa tietoa altistumisen ehkäisemiseksi ja vaarojen pienentämiseksi ja poistamiseksi.

Protect auttaa yritystäsi hallitsemaan kemikaaliriskit ja huolehtimaan työntekijöittesi turvallisuudesta ja kemikaaliturvallisuuden hallinnasta.

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN »
TILAA UUTISKIRJE »