Kemialliset tekijät työssä - Työnantajan velvoitteena 715/2001

Lähes jokaisessa yrityksessä käytetään kemikaaleja. Työnantajan tulee luetteloida kemikaalit, niiden määrät ja vaaratekijät. Myös käyttöturvallisuustiedotteet tulee olla työntekijöiden saatavilla.

Vaikka kemikaalien määrät ja niistä aiheutuvat vaarat voivat tuntua vähäpätöisiltä on työnantajan kuitenkin arvioitava vaarat ja terveydelle mahdollisesti aiheutuvat riskit.

Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä pitää sisällään pykälän (715/2001, 6§) vaarojen tunnistamisesta ja riskien arvioinnista. Myös kemikaalien mahdolliset yhteisvaikutukset sekä henkilöiden altistumisen taso, tyyppi ja kesto tulee arvioida eri työtilanteissa, joissa kemiallisia tekijöitä käytetään tai esiintyy. Ilman epäpuhtauksien raja-arvoihin ja biologisiin raja-arvoihin tulee ottaa kantaa ja tarvittaessa teettää lisäselvityksiä esimerkiksi pitoisuus mittauksilla. Lisäksi ennalta ehkäisevien toimenpiteiden vaikutus sekä työntekijöiden terveydentilan seurannan johtopäätökset tulee arvioida siten, että ne ovat riittäviä henkilöstön hyvinvointiin ja työnantajaa koskeviin velvoitteisiin liittyen.

 

Protect apuna kemikaaliriskien arvioinnissa ja hallinnassa

Protect voi auttaa yritystäsi pitämään kemikaaliturvallisuusasiat esimerkillisessä kunnossa. PRO24 kemikaaliluettelon, altistumisenarvioinnin sekä riskienarviointisovelluksen avulla voimme auttaa riskien kartoittamisessa ja nykytilan selvittämisessä. Lisäksi voimme tukea yritystäsi kemikaalien hallintaan liittyvissä ongelmissa sekä kemikaalien turvallisen käsittelyn kehittämisessä.

Lain ja asetusten mukaisella sekä riskit huomioon ottavalla toiminnalla voitte varmistaa työntekijöidenne ja ympäristönne turvallisuuden myös ongelmatilanteissa.

 

 

 

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN »
TILAA UUTISKIRJE »