Johtamisen uudet työkalut PRO24 järjestelmässä

PRO24 järjestelmään on luotu uusia johtamista helpottavia ja tehostavia toimintoja. PRO24 työpöytäsovelluksella voidaan rakentaa työpöytiä esimerkiksi toimintajärjestelmälle ja työsuojeluun. Työpöytien ansiosta kaikki keskeiset asiakirjat ovat yhden napin takana.

PRO Johtaminen on sovellus, jossa monipuolisesti voidaan asettaa yritykselle tai yrityksen valituille toiminnoille laatujärjestelmien mukaiset päämäärät, tavoitteet ja ohjelmat. Asetetut päämäärät, tavoitteet ja ohjelmat voidaan aikatauluttaa ja vastuuttaa sekä valvoa niiden toteutusta. Valvontaa voidaan seurata sekä raporttien että vuosikellon avulla.

Järjestelmään voidaan myös luoda ja valvoa erityyppisiä toistuvia tehtäviä kuten auditoinnit ja erilaiset katselmukset.

PRO24 työpöytäsovellus tuo käyttäjille aivan uudella tavalla esille toiminta-, laatu-, ympäristö- tai turvallisuusjärjestelmän keskeinen sisältö. Havainnollisten painonappien taakse on kerätty esimerkiksi prosessikuvaukset, politiikan, ympäristönäkökohdat tai riskienarvioinnit.

Työsuojelun työpöytä sisältää yritysten keskeisten asiakirjojen (työsuojelun toimintaohjelma, -suunnitelma, työpaikkakuvaukset, työriskienarvioinnit) lisäksi työsuojelun ammattilaisille tärkeätä taustatietoa työsuojelupäällikön tai työsuojeluvaltuutetun tehtävistä sekä viittauksia ajankohtaiseen lainsäädäntöön.PRO24 johtamisjärjestelmä sisältää työkalut, jolla havainnollisesti voidaan laatia, seurata ja ylläpitää yrityksen päämääriä, tavoitteita ja toteutusohjelmia. Järjestelmä soveltuu niin turvallisuus-, ympäristö- kuin koko toimintajärjestelmän hallintaan.

Johtamisjärjestelmään kuuluu myös vuosikello, jonka avulla on helppo hallita asetettuja toimenpiteitä.

Johtamisjärjestelmän pääpiirteet:

-päämäärät voidaan asettaa, vastuuttaa ja aikatauluttaa vapaasti toimialoittain
-tavoitteet voidaan asettaa, vastuuttaa ja aikatauluttaa vapaasti toimialoittain
-ohjelmat voidaan liittää joko päämäärään (OHSAS 18001) tai tavoitteeseen (ISO 14001)
-päämääriin ja tavoitteisiin voidaan kytkeä seurantamittarit

Johtamisjärjestelmän rakenne on luotu niin, että käyttäjä voi helposti varmistaa, että osastotason päämäärät ja tavoitteet ovat linjassa yritystason päämäärien ja tavoitteiden kanssa. Johtamisjärjestelmän navigointityökalun valinnoilla valitaan halutaanko seurata yritystason asioita tai esimerkiksi osastotasolle asetettuja tavoitteita ja ohjelmia.

PRO24 johtamisjärjestelmään voidaan myös muodostaa toistuvia tehtäviä kuten auditointeja, katselmuksia ja valvoa ja raportoida niiden toteutumista vuosikellon avulla.

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN »
TILAA UUTISKIRJE »