112-päivänä, huomioi riskien ennakointi

112-päivä on eri turvallisuustoimijoiden yhteinen kampanja arjen turvallisuuden parantamiseksi. Kampanjassa halutaan kiinnittää ihmisten huomio tapaturmien ja vahinkojen ennaltaehkäisyyn kotona, töissä ja vapaa-ajalla. Turvallinen arki syntyy pienistä teoista, joilla jokainen voi parantaa omaa ja läheistensä turvallisuutta.

 

PROTECT RISKIENHALLINNAN EDELLÄKÄVIJÄNÄ

Toiminnan riskien tunnistaminen ja hallinta ovat vakaan liiketoiminnan perusedellytys. Riskienarviointi, kuten työriskien arviointi, räjähdysvaarojen arviointi sekä pelastussuunnitelman riskien arviointi, ovat työnantajan lakisääteinen velvollisuus.
Kun turvallisuusriskit ovat hallinnassa, poikkeamien aiheuttamat kustannukset vähenevät ja toiminnassa voidaan ylläpitää hyvää laatutasoa.

Protectin tarjoama riskienhallintapalvelu sisältää:

  • asiakkaalle annettavan tuen riskienhallintapolitiikan laatimisessa osana toimintapolitiikkaa
  • Protectin asiantuntemuksen riskien arvioinnissa ja toimenpiteiden määrittelyssä
  • PRO24-järjestelmän työkalut riskiarvioiden toteutuksessa

Riskienhallintapalvelut toteutetaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan organisaation kanssa.
Asioita tehdään usein ryhmätyönä Protectin kokeneen asiantuntijan johdolla. Yhdessä asiakasyrityksen edustajien kanssa hän arvioi riskejä sekä suunnittelee vaadittavia toimenpiteitä.

 

Työkaluna käytetään PRO24:n monipuolista riskienarviointisovellusta.

 

Lisätietoja:
Jukka Manninen, puh. 040 7242 390, etunimi.sukunimi@protect.fi
www.protect.fi

 

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN »
TILAA UUTISKIRJE »