RÄJÄHDYSSUOJAUS

ATEX-direktiivien tarkoituksena on suojella räjähdysvaarallisissa tiloissa työskenteleviä ihmisiä. Sen lisäksi ATEX-direktiivit yhtenäistävät EU:n jäsenvaltioiden räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuutta koskevia määräyksiä sekä tiloissa käytettäville koneille ja laitteille asetettuja vaatimuksia.

ATEX-direktiivit koskevat palavien nesteiden ja kaasujen lisäksi palavien pölyjen aiheuttaman räjähdysvaaran torjuntaa. Suomessa ATEX-lainsäädännön piiriin kuuluu arviolta 16 000 yritystä.

Protectin räjähdyssuojausta koskevat asiantuntijapalvelut käsittävät esimerkiksi:

 • VOC-mittaukset (palavat nesteet ja kaasut)
 • osallistumisen Ex-tilojen luokitteluun sekä vaatimusten mukaisten laitteiden hankintaan
 • räjähdyssuojausasiakirjojen laatimisen
 • PRO24-järjestelmän hyödyt

Räjähdyssuojausasiakirja

Räjähdyssuojausasiakirja laaditaan työpaikan henkilöturvallisuuden parantamiseksi. Räjähdyssuojausasiakirja vaaditaan kaikilta työpaikoilta, jotka varastoivat tai käsittelevät palavia nesteitä, palavia kaasuja tai palavia pölyjä.

Tyypillisesti tällaisia kohteita ovat esimerkiksi kemiantehtaat, puusepän- ja huonekalutehtaat, elintarviketehtaat, leipomot, konepajat, ongelmajätelaitokset sekä oppilaitokset, satamat ja korjaamot.

Protectin laatima direktiivien sekä asetusten mukainen räjähdyssuojausasiakirja pitää sisällään muun muassa:

 • räjähdysvaaran määrittelyn ja merkityksen arvioinnin
 • räjähdysvaarallisten tilojen luokittelun räjähdyskelpoisten ilmaseosten esiintymistiheyden keston perusteella
 • vaatimuksenmukaisuuden arvioinnin luokitelluissa tiloissa sijaitseville laitteille
 • palavien nesteiden, palavien kaasujen ja palavien pölyjen ominaisuuksien määrittelyn
 • toiminnan ja vaaratilanteiden kuvauksen
 • teknisten ja organisatoristen räjähdyssuojaustoimenpiteiden määrittelyn
 • vanhojen laitteiden riskien arvioinnin
 • työntekijöille annettavan ohjauksen ja tuen, kun asiakas valitsee laitteita ja suojausjärjestelmiä sekä merkitsee räjähdysvaarallisia tiloja
 • vyöhykepiirrosten laadinnan
 • ATEX-koulutukset

Protectilla on kokemusta jo noin 200 räjähdyssuojausasiakirjan laatimisesta. Kattavasta ja asiantuntevasti laaditusta räjähdyssuojausasiakirjasta on asiakkaalle monenlaisia hyötyjä:

 • toimintoja keskittämällä ja vaarallisia toimintoja muuttamalla voidaan vähentää luokiteltuja tiloja
 • räjähdysvaaraa aiheuttavat riskit pienenevät
 • räjähdyssuojaus saadaan jalkautettua tuotantotiloihin
 • henkilöstö tunnistaa räjähdysvaarat ja osaa työskennellä turvallisesti
 • työtilat ovat turvalliset
 • tuotanto on turvattu ja tuotantokatkot vähenevät

PRO24 ja räjähdyssuojausasiakirja

Räjähdyssuojausasiakirja voidaan laatia työpöytäsovelluksella PRO24-järjestelmään. PRO24:n ansiosta käyttäjät saavat asiakirjat joustavasti ja nopeasti käyttöönsä, minkä lisäksi tiedot ovat aina ajan tasalla.

 

Lisätietoja:
Pertti Salo, puh. 044 0665 916, etunimi.sukunimi@protect.fi

 

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN »
TILAA UUTISKIRJE »