Turvallinen ympäristö vaatii yhteistyötä ja ennakointia

 

Olemme viime viikkoina saaneet lukea ikäviä uutisia tieliikenteessä tapahtuneista onnettomuuksista. Erityisesti huomiota ovat saaneet risteyksissä ja suojateillä sattuneet onnettomuudet. Valitettavasti jotkut niistä ovat vaatineet myös ihmishenkiä.

Itse olen kiinnittänyt huomiota siihen, että usein onnettomuuksissa syyttävä sormi osoittaa auton kuljettajaan. Kaikki onnettomuudet ovat turhia ja varmasti raskaita kaikille osapuolille.

Teollisuudessa on jo vuosikymmeniä tehty kovasti töitä turvallisen ympäristön aikaansaamiseksi. Listaan tähän viisi tärkeää asiaa, joilla turvallisuutta on kehitetty teollisuudessa. Panostamalla samoihin asioihin tieliikenteessä, aivan varmasti myös meidän käyttämät tiet ja risteykset saadaan turvallisemmiksi.

 

1. VAARATILANTEIDEN JA LÄHELTÄ PITI -TILANTEIDEN RAPORTOINTI

Sähköinen järjestelmä mahdollistaa raportoinnin ja tilanteiden analysoinnin. Analysoinnin avulla voidaan kehittää tieliikenteen turvallisuutta laajasti.

 2. RISKIENARVOINTI

Riskienarvioinnin tulosten perusteella voidaan poistaa suurimmat riskit risteysalueilta. Riskienarvioinneissa huomioidaan risteyksen sijainti (esimerkiksi koulujen läheisyys) ja liikenne, kuten raskaan liikenteen määrä.

 3. VALVONTA JA OHJAUS

Tällä hetkellä meillä on aktiivinen liikenteenvalvonta poliisin toimesta valtateillä. Voisiko aktiivisen pysäköinninvalvonnan työtehtäviin lisätä risteyksien turvallisuuden päivittäistä valvontaa ja ohjausta?

 4. KOULUTUS JA PEREHDYTTÄMINEN

Teollisuudessa turvallisuutta on kehitetty erilaisilla laajoilla turvallisuuden koulutuksilla. Tulityö- ja työturvallisuuskortit ovat näistä hyvinä esimerkkeinä. Tieliikenteessä turvallisuuskoulutusta annetaan ajokortin yhteydessä. Olisi aika helppoa järjestää kouluihin ja työpaikoille turvallinen liikenne -koulutuksia.

 5. TURVALLISUUDEN JATKUVA KEHITTÄMINEN

Jatkuva kehittäminen kerää kaikki edellä esitetyt asiat yhteen ja tarkoittaa käytännössä sitä, että kehitämme yhteistyössä joka päivä tieliikennettä turvallisemmaksi.

 

Ennakoivalla yhteistyöllä varmistamme sen, että tieliikenteen turvallisuus kehittyy yhteiskunnan muiden osa-alueiden mukana. Meidän yrityksemme on tehnyt merkittävää yhteistyötä turvallisuuden kehittämisessä asiakkaiden kanssa monessa eri kohteessa. Tämä kokemus ja osaaminen ovat käytössä myös tieliikenteen turvallisuuden kehittämisessä.

 

Turvallista syksyn alkua!

Jukka Manninen

Asiakkuusjohtaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN »
TILAA UUTISKIRJE »