Protect auttaa työpaikkoja tapaturmien torjunnassa

Kansainvälistä työturvallisuuspäivää vietetään tänään jo 21. kertaa. On siis oivallinen ajankohta pohtia tapaturmien torjuntaa omalla työpaikalla.

Onnistunutta tapaturmien torjuntaa varten täytyy tehdä monipuolista ja pitkäjänteistä ennaltaehkäisevää työtä, mihin omalla henkilöstöllä ei välttämättä aina riitä aika tai osaaminen. Paras tulos saavutetaan, kun yhdistetään asiantuntijoiden ja työpaikan henkilöstön osaaminen.

Tapaturmien torjunnan kannalta keskeisiä palvelujamme ovat:

  • Riskien hallinta. Tapaturmavaarojen tunnistaminen on äärimmäisen tärkeää, jotta löydetään panostusta vaativat kehityskohteet. Kuvaavan ja todenmukaisen riskiluvun määrittäminen vaatii riskien arviointimenetelmän asiantuntemusta, jotta tarvittavat toimenpiteet saadaan laitettua tärkeysjärjestykseen. Protect hyödyntää riskien arvioinnissa PRO24-järjestelmää, josta löytyy eri tarpeisiin tehtyjä riskien arviointilomakkeita. Niiden avulla vaarat saadaan arvioitua monipuolisesti.
  • Poikkeamailmoitukset. Protectin PRO24-järjestelmän ilmoitukset-moduulilla työntekijät voivat tehdä helposti turvallisuushavaintoja sekä ilmoittaa läheltä piti –tilanteista ja tapaturmista. Linjaorganisaatio käsittelee ilmoitukset, vastuuttaa toimenpiteet ja kuittaa ne tehdyiksi samaisessa moduulissa, jolloin poikkeamien hallinta on helppoa. Protectin asiantuntijoiden osaamista voi myös hyödyntää poikkeamien käsittelyssä.
  • Suojainasiantuntija. Työpaikoilla joudutaan usein käyttämään jäännösriskin hallintaan henkilönsuojaimia, kun tekniset toimenpiteet eivät ole riittäviä. Koulutetun suojainasiantuntijan avulla käyttöön saadaan valittua olosuhteisiin sopivat, riittävän suojaavat ja keskenään yhteensopivat henkilönsuojaimet. Henkilönsuojaimien käytön opastukseen ja oikeaoppiseen säilyttämiseen kiinnitetään valitettavan vähän huomiota, vaikka ne ovat äärimmäisen tärkeä osa suojaimien käyttöä. Niihinkin saa apua koulutetulta suojainasiantuntijalta.
  • Työturvallisuuskierrokset. Yrityksen ulkopuolelta tuleva asiantuntija huomaa helpommin työympäristössä olevia kehityskohteita, joille oma henkilöstö väistämättä sokeutuu vuosien saatossa. Esimerkiksi siisteys ja järjestys on yksi keskeisimmistä kehityskohteista, joka nousee työturvallisuuskierroksilla esiin aina uudestaan ja uudestaan. Protect voi auttaa yritystä luomaan esimerkiksi 5S-järjestelmän, joka helpottaa siisteyden ja järjestyksen ylläpitoa.
  • Turvallisuuskoulutukset. Koulutustarjontaamme kuuluvat valtakunnalliset työturvallisuuskorttikoulutus, tulityökorttikoulutus ja ensiapukoulutukset. Lisäksi pidämme asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityjä koulutuksia esimerkiksi työsuojelusta, räjähdyssuojauksesta ja palosuojelusta.

Räätälöimme yhteistyön aina jokaisen yrityksen tarpeiden mukaan, joten palvelumme soveltuvat kaiken kokoisille yrityksille ja erilaisille toimialoille.

Turvallisuusterveisin,

Heidi Kauppila

Turvallisuusasiantuntija

 

 

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN »
TILAA UUTISKIRJE »