Pienikin yritys hyötyy laatujärjestelmästä

Laatujärjestelmät ja laatusertifikaatit on perinteisesti mielletty suurten yritysten suuriksi projekteiksi. Moni pieni- ja keskisuuri yritys kokee laatujärjestelmän liian isoksi kakuksi jo yksistään resurssien vuoksi. Yrittäjä on kyynärpäitään myöten arkityössä jo valmiiksi, joten pitkäjänteisen laatujärjestelmän rakentaminen nähdään sen vaatiman ajan ja työmäärän vuoksi mahdottomaksi tehtäväksi. Ja tottahan se on: laatujärjestelmää ei rakenneta pienellekään yritykselle yhdessä yössä, vaan projekti ottaa kokonaisuudessaan puolesta vuodesta vuoteen. Mutta! Työ kannattaa ilman muuta tehdä ja mikä parasta, siitä ei tarvitse selvitä yksin.

Mihin pieni tai keskisuuri yritys tarvitsee laatujärjestelmää, jos tavoitteena ei ole palvelun tai tuotteen laatusertifiointi? Väitän, että laatujärjestelmän eteen nähty vaiva maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti. Ammattitaitoisesti rakennettu laatujärjestelmä tukee organisaation johtamista vapauttamalla johdon aikaa ja energiaa toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun. Kun työyhteisön pelisäännöt ja toimintatavat selkeytetään ja yhdistetään laatujärjestelmään, esimiesten aikaa ja voimavaroja vapautuu henkilöstölle. Tästä taas seuraa, että työntekijöiden työhyvinvointi ja asiakkaan kokema laatu paranevat. Nyt puhutaan kilpailukyvystä!

Laatujärjestelmä edellyttää yrityksen toiminnalta suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta. Se pitää sisällään strategian ja liiketoimintasuunnitelman, toimintaympäristön ja sidosryhmien kartoituksen sekä näiden pohjalta yritystason riskienarvioinnin, erilaiset prosessit, resurssit ja niiden hyödyntämisen sekä dokumentaation ylläpitämisen. Tässä vaiheessa moni yrittäjä lopettaa lukemisen: kartoitus koetaan kyllä tärkeäksi, mutta millä ajalla ja osaamisella se tehdään?

Me Protectilla haluamme tarjota auttavaa kättämme. Meillä työskentelee laaja asiantuntijoiden joukko, ja osaamme laatujärjestelmien rakentamisen, kehittämisen ja ylläpidon. Tarjoamme pk-yrityksille osaamistamme ja asiantuntijuuttamme niin, että laatujärjestelmän tekeminen on mahdollista, eikä se kuormita liikaa yrittäjää ja yrityksen johtoa. Esimerkiksi nykytilan kartoitus toteutetaan Protectin asiantuntijan johdolla ja sitä kautta luodaan katsaus yrityksen laatujärjestelmän tilasta sekä tehdään projektisuunnitelma. Laatujohtamisen tueksi meillä on tarjolla valmis PRO24-järjestelmä, joka luo edellytykset pk-yritysten liiketoiminnan kokonaisuuden hallintaan. Järjestelmän avulla toteutettavat dokumenttien visuaalinen esittäminen, vahva tiedottaminen, toiminnan arvioinnit ja erityyppiset ilmoitukset varmistavat toiminnan kehittämisen ja jatkuvan parantamisen. Vastuiden määrittelyllä sekä osaamisen ja pätevyyksien hallinnalla mahdollistetaan osaava ja motivoitunut henkilöstö, jolloin asiakkaalle pystytään tuottamaan erinomainen palvelukokemus.

Laatujärjestelmän eteen tehty työ maksaa itsensä varmasti takaisin. Oman toiminnan mittaamisella, arvioinnilla, poikkeamien ja havaintojen kirjaamisella, juurisyyanalyysilla ja niihin reagoimisella korjaavilla toimenpiteillä tuetaan organisaation toimintaa jatkuvaan parantamiseen. Toimintatapojen yhtenäistyessä paranee myös toiminnan laatu. Laatu tulee osaksi päivittäistä työskentelyä. Toiminnan kehittäminen on henkilöstön yhteinen asia, jolloin työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa työtä koskeviin päätöksiin. Osaava, tuottava ja motivoitunut henkilöstö on yrityksen tärkeimpiä voimavaroja. Kun yrityksen olennaisin osaaminen ja toimintatavat ovat dokumentoitu, palvelevat ne myös uuden henkilöstön perehdytystä ja opastusta.

Kilpailussa pärjäävät yritykset, joilla on kyky viedä muutoksia läpi kerrasta toiseen. Vaikka yrityksesi ei olisikaan suuren suuri, se voi todellakin olla kilpailukykyinen ja menestyvä. Panostamalla oikeaan tekemiseen saadaan suuria aikaiseksi.

 

Tanja Kuuluvainen - Protect

Tanja Kuuluvainen

Turvallisuus- ja laatuasiantuntija

 

 

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN »
TILAA UUTISKIRJE »