Onko työn vaarat arvioitu ja tarvittavat toimenpiteet vastuutettu työpaikallasi?

Työturvallisuuslaki (738/2002) velvoittaa työnantajaa tunnistamaan ja arvioimaan työssä esiintyvät vaarat. Velvoite koskee kaikkia työantajia riippumatta toimialasta tai työntekijöiden määrästä. Tunnistaminen ja arviointi on tehtävä lain mukaan riittävän järjestelmällisesti ja sen tulee olla jatkuvaa.

Työn vaarojen arviointi vaatii aikaa, valmistelua ja arviointimenetelmän tuntemusta, koska haitta- ja vaaratekijät täytyy arvioida monipuolisesti. Pelkkä arviointi ei kuitenkaan vielä riitä, vaan tarvitaan myös korjaavien ja ennaltaehkäisevien toimenpiteet toteuttamista. Ne ovat usein kompastuskiviä työpaikoilla, koska sovitut toimenpiteet hautautuvat helposti muiden työkiireiden alle tai ne jäävät vastuuttamatta kokonaan.

Vaarojen hallinta on työsuojelua parhaimmillaan, koska sen avulla työtapaturmia ja ammattitauteja pystytään ennaltaehkäisemään. Se parantaa myös työhyvinvointia, kun työntekijöille näytetään, että heidän työturvallisuudestaan välitetään kehittämällä työympäristöä.

Protectin PRO24-järjestelmä tarjoaa kattavan sähköisen työkalun työn vaarojen hallitsemiseksi. Järjestelmän avulla saat käyttöösi lainsäädännön vaatimuksiin vastaavan työn vaarojen arviointilomakkeen, jota on mahdollista myös räätälöidä. Riskiluvun määrittämiseksi saat käyttöösi Protectin laatiman 5 x 5 matriisin, jonka avulla riskit saadaan laitettua tärkeysjärjestykseen toimenpiteiden toteuttamista varten. 

Arvioinnissa esiin tulleiden toimenpiteiden vastuuttaminen, aikatauluttaminen ja kuittaaminen hoituvat helposti PRO24-järjestelmän avulla. Se myös muistuttaa vastuuhenkilöitä toimenpiteiden suorittamisesta sähköpostitse, jos niitä ei ole kuitattu määräpäivään mennessä, joten ne eivät pääse unohtumaan.

PRO24-järjestelmä ja Protectin asiantuntijat auttavat teitä hallitsemaan työssä esiintyviä vaaroja, jotta jokainen pääsee lähtemään töistä terveenä kotiin.

 

Syysterveisin

Heidi Kauppila

heidi.kauppila@protect.fi

 

 

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN »
TILAA UUTISKIRJE »