Peruskorjattu Lämpötalo sai sähköisen pelastussuunnitelman

Tampereen Sähkölaitos kehittää paloturvallisuutta yhteistyössä Protectin kanssa. PRO24-järjestelmä tuo ajantasaisen pelastussuunnitelman intrassa helposti koko henkilöstön saataville. Toimimista käytännön tilanteissa on harjoiteltu Protectin henkilöstölle järjestämissä pelastusharjoituksissa.

- Meillä oli päivitetylle pelastussuunnitelmalle selkeä tarve tilanteessa, jossa Tampereen Sähkölaitos Oy oli toteuttanut ison peruskorjauksen toimitiloissaan Lämpötalossa. Toisaalta päivitykseen oli käytettävissä vain rajallisesti omia resursseja, minkä lisäksi halusimme helpottaa paperiversiona olleen pelastussuunnitelman ylläpitämistä, sanoo Tampereen Sähkölaitoksen varatoimitusjohtaja Leena Parvio.

Riskienhallintapäällikkö Soile Heinosen mukaan Protectin tarjoama palvelu sopi yhtiön tarpeeseen kuin nakutettu. Siinä tilanteessa oli helppo päätyä Protectin vetämään projektiin.

- Kävimme Protectin edustajan kanssa läpi muun muassa Lämpötalon palo-osastoinnit sekä kartoitimme riskipaikat ja puutteet. Valmis pelastussuunnitelma esiteltiin henkilöstölle, minkä jälkeen heille järjestettiin poistumis- ja pelastusharjoitus. Harjoituksen jälkeen kokoonnuimme yhteenvetotilaisuuteen, jossa työntekijät saivat antaa palautetta ja kehittämisehdotuksia, Heinonen kertoo.

 

- Lämpötalon peruskorjauksen jälkeen meillä oli selkeä tarve sähköiselle pelastussuunnitelmalle, sanovat varatoimitusjohtaja Leena Parvio (vas.) ja riskienhallintapäällikkö Soile Heinonen.

 "Selkeä ja yksinkertainen"

Koko henkilöstö näkee pelastussuunnitelman intran etusivulta. Lämpötalon pelastussuunnitelman päivittämiseksi Protect koulutti kaksi sähkölaitoksen työntekijää PRO24-järjestelmän käyttäjiksi.

- Järjestelmää on kiitetty selkeydestä ja yksinkertaisuudesta. Sekin on merkittävä parannus aikaisempaan, että pelastussuunnitelma on myös pelastusviranomaisten nähtävillä tulevia tarkastuksia tai tositilanteita silmällä pitäen, Heinonen jatkaa.

Sähkölaitoksen intrassa näkyy lisäksi tytäryhtiö Tampereen Veran pelastussuunnitelma, jonka Protect päivitti. Ajatuksena on, että myöhemmin PRO24-järjestelmän piiriin otettaisiin vielä yhtiön voimalaitosten sisäiset pelastussuunnitelmat.

- Tämä on ollut kaikkinensa miellyttävä projekti toteuttaa Protectin kanssa. Aikataulujen kanssa ei ollut koskaan ongelmia, ja heidän asiantuntijansa ovat osanneet huomioida erityisyydet, jotka liittyvät nimenomaan meidän toimintoihimme, Leena Parvio toteaa.

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN »
TILAA UUTISKIRJE »