Pitkäaikaista kumppanuutta turvallisuuden hallinnassa


Pertti Salo (vas.) ja Jari Kaattari ovat tyytyväisiä pitkään jatkuneen yhteistyön tuloksiin.
Finnmaster Boats Oy on Kokkolassa ja Kalajoella toimiva venevalmistaja, jonka Grandezza- ja Finnmaster-veneet ovat laajasti tunnettuja sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla. Turvallisuuden näkökulmasta venetuotannolle asettavat haasteita erityisesti lujitemuoviteollisuudessa käytettävät herkästi palavat nesteet ja kovettajat sekä tuotannossa syntyvä pöly.

Protectin ja Finnmaster Boats Oy:n  yhteistyö on ennen kaikkea esimerkki pitkäjänteisestä kumppanuudesta ja sen mukanaan tuomista moninaisista hyödyistä. Yhteistyö alkoi jo 2000-luvun alkupuolella pelastussuunnitelmien laatimisella. Sen jälkeen mukaan ovat tulleet muun muassa räjähdyssuojausasiakirjojen laatiminen, työsuojelulainsäädännön dokumentointi ja työsuojelupäällikön palvelut. PRO 24:n Finnmaster Boats otti käyttöönsä turvallisuuden hallinnassa vuoden 2010 alkupuolella, ja yritys on mukana lisäksi PRO24:n kehitystyössä.

Yhteistyö on tiivistä myös työterveyshuollon osalta työterveyshoitajan osallistuessa esimerkiksi työriskien arviointiin ja työsuojelutoimikunnan kokouksiin. Tämä parantaa ennaltaehkäisyä liittyen varsinkin hengityssuojainten sekä suojavaatteiden ja suojakenkien käyttöön sekä työergonomiaan.

- Olemme edenneet yhteistyössä pitkäjänteisesti vaihe kerrallaan. Meillä on aina ovet auki Protectille ja koko ajan mietimme yhdessä parempia toimintatapoja sekä turvallisempia työvälineitä. Venealan erityisyys on laminointi ja siinä käytettävät kemikaalit. Meidän on hallittava ATEX-säädökset ja sitäkin kautta voitava varmistaa työntekijöiden työturvallisuus, operatiivinen johtaja Jari Kaattari Finnmaster Boats:lta kertoo.

- Veneenrakennukseen liittyy lisäksi useita työvaiheita, mikä sekin asettaa haasteita työturvallisuudelle. Tällä hetkellä meillä on esimerkiksi kokoonpanossa 12 eri työvaihetta /linja. Tuotantoprosessin loppupäässä taas korostuu esimerkiksi jätemateriaalin hallinta.

Kaattari painottaa Protectin tarjoaman avun tärkeyttä senkin takia, ettei koulutus tue sitä, että veneenrakennus saisi työntekijöitä, joilla alan työturvallisuusasiat olisivat edes kohtuullisesti selvillä. Siksi paljon asioita jää työssä opittavaksi.

Protect-yhteistyö on hänen mukaansa tuonut Finnmaster Boats Oy:lle  monenlaista hyötyä.

- Sairauspoissaolojen määrässä olemme menneet huomattavasti parempaan suuntaan ja positiiviset vaikutukset näkyvät myös pienentyneinä vakuutusmaksuina. Suojainten käyttö on parantunut, koska koulutuksen kautta moni työntekijä on oivaltanut suojainten käytön tärkeyden. Mallilinjalla työergonomia on kehittynyt ja materiaaleja leikataan turvallisemmin, Kaattari luettelee.

Protectin toimitusjohtaja Pertti Salo on tyytyväinen siihen, että Protect on voinut auttaa jo pitkään Finnmaster Boats:a turvallisuuden hallinnassa.

- Tässäkin tapauksessa turvallisuus ja tuottavuus menevät käsi kädessä. Kun löydämme yhdessä ratkaisun vaikkapa siihen, kuinka pöly saadaan pois tuotantotilasta, se vaikuttaa myös lopputuotteen laatuun. Työoloja kehitettäessä olemme sopineet menettelyistä, joilla asiat voidaan tehdä tehokkaasti ja miellyttävästi työturvallisuudesta tinkimättä.

- Kiteytetysti voi sanoa, että Protectin tuottamilla turvallisuuteen liittyvillä palveluilla varmistetaan asiakkaan liiketoiminnan häiriöttömyys. Silloin Finnmaster Boats voi keskittyä omaan ydintekemiseensä eli korkealuokkaisten veneiden valmistukseen, Salo sanoo.

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN »
TILAA UUTISKIRJE »