Maustajalle PRO24 järjestelmä työturvallisuuden johtamisen välineeksi

Maustaja valitsi Protectin PRO24 järjestelmän työturvallisuuden johtamisen välineeksi. Järjestelmän avulla työturvallisuuteen liittyvät asiat löytyvät samasta paikasta ja asiat etenevät aikataulussa. Erityiskiitosta Maustaja antaa järjestelmän helppoudesta ja käytettävyydestä. >>Katso video tarinasta<<


 

Protectin tuottama palovartiointi on tärkeä osa CABB Oy:n turvallista ja ketterää tuotantoa

CABB on hankkinut jo usean vuoden ajan palovartioinnin Protectilta, koska Protect pystyy tuottamaan palvelun joustavasti esimerkiksi tuotteen vaihtoon liittyviin piikkikuormituksiin. Tuotantotiloissa toteuttavien muutosten lisäksi tehtaalla tehdään ajoittain myös vaativia kattotulitöitä.

 Tehdaspalvelupäällikkö Sami Heikkinen sanookin, että CABB:n tapauksessa palovartioinnille asetettu vaatimustaso on tavallista korkeampi. >>Lue koko tarina<<


 

Citycon ja Protect kehittävät kauppakeskusten turvallisuutta

Pohjoismaiden johtava kauppakeskusten omistaja, kehittäjä sekä hallinnoija Citycon ja Protect kehittävät yhdessä Cityconin kauppakeskusten turvallisuutta Suomessa. Kauppakeskuksiin perustetaan suojeluorganisaatiot osana Cityconin kestävää turvallisuuskulttuurin rakentamista. >>Lue koko tarina<<

 


 

Keski-Pohjanmaalla turvallisuusajattelu osana opetusta

Kun turvalliseen työskentelyyn kasvetaan jo opiskeluaikana, turvallisuuskulttuurille on luotu vahva perusta vaiheessa, jolloin nuori siirtyy työelämään. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä sekä yhtymän johto, henkilöstö että opiskelijat ovat sitoutuneet vahvasti turvallisuusajatteluun. >>Lue koko tarina<<


 

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä ATEX-lähtöisellä suunnittelulla turvallinen oppimisympäristö

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (Kpedu) modernisoi teollisuuden oppimisympäristöjä useilla merkittävillä rakennusprojekteilla. Suunnitteluprosessin koulutusyhtymä on uudistanut totutusta poikkeavaksi, sillä yhtymän rakentamisprojekteissa ATEX-suunnittelulla on merkittävä rooli suhteessa muuhun suunnitteluun. Näin opiskelijoille ja henkilökunnalle varmistetaan mahdollisimman turvallinen oppimisympäristö. >>Lue koko tarina<<


 

Kokkolan Energian työsuojelun väliaikainen ratkaisu muuttui pysyväksi kumppanuudeksi

Työsuojelupäällikköpalvelu on yrityksille joustava ja kustannustehokas tapa kehittää turvallisuuskulttuuria. Kokkolan Energia hankkii työsuojelupäällikön palveluna Protectilta, minkä lisäksi energiayhtiö on osallistunut pitkäjänteisesti PRO24-järjestelmän kehittämiseen.

"Ajatuksena oli nimittää myöhemmin työsuojelupäällikkö omasta porukasta. Aika pian kuitenkin huomasimme, että Protect on meille kumppani, jonka tunnemme ja jonka asiantuntemukseen pystymme luottaa" Mikko Rintamäki, Toimitusjohtaja >>Lue koko tarina<<


 

Laakkonen hyödyntää PRO24- järjestelmää myös konsernin laatutyössä

Autotalo Laakkonen Oy ja Veljekset Laakkonen Oy vastaavat Laakkonen-konsernin autoliiketoiminnoista. Yhtiöt tekevät vuosittain yli 36 000 autokauppaa ja hoitavat yhteensä yli 250 000 huoltokäyntiä.

Laakkosen ja Protectin yhteistyö käynnistyi tilanteessa, jossa kaikki kemikaaleja koskevat käyttöturvatiedotteet haluttiin konsernissa yhteen paikkaan. Korjaamoiden käyttöön päätettiin hankkia PRO24-järjestelmä, jota tänä päivänä hyödynnetään monipuolisesti konsernin muissakin tarpeissa. >>Lue koko tarina<<


 

Panostus turvallisuusajatteluun käänsi tapaturmataajuuden laskuun Meiran tehtaalla

Meira on yli satavuotias suomalainen yritys, joka on mausteiden markkinajohtaja ja kahvien kakkonen. Yhtiö toimii historiallisessa kiinteistössään Helsingin kantakaupungissa Vallilassa. Turvallisuuden kehittämisessä Meira valitsi kumppanikseen Protectin.

Ensimmäiset askeleet Meiran ja Protectin yhteistyössä otettiin pari vuotta sitten. Tuotanto- ja logistiikkajohtaja Patrik Lindholmin mukaan Meirassa todettiin tuolloin tarve lisätä turvallisuusajattelua sekä saada enemmän paukkuja turvallisuuskulttuurin kehittämiseen. Protectin roolina on ollut tuoda mukanaan sekä asiantuntemusta että resursseja. >>Lue koko tarina<<


 

Backman-Trummer hankki PRO24-järjestelmän koko konsernin käyttöön

Kansainvälistä kuljetus- ja satamatoimintaa sekä teollisuuslogistiikkaa harjoittava Backman-Trummer-konserni on hankkinut PRO24-järjestelmän yhtymän kaikkiin kahdeksaan yritykseen. Toimipaikkoja yrityksillä on yhteensä 22.

Pilottiyrityksenä Backman-Trummer-konsernissa on toiminut Oy M. Rauanheimo Ab. Siellä PRO24-järjestelmää hyödynnetään Protectin laajennetun palvelukokonaisuuden mukaisesti turvallisuuden lisäksi koko toimintajärjestelmässä. >>Lue koko tarina<<


 

Nesteen terminaaleilla turvallisuus on ehdoton ykkösasia

Neste Oyj:n Suomen polttoainejakelu hoidetaan yhtiön jakelu- ja varastoterminaaleista eri puolilta Suomea. Terminaalitoiminnoissa turvallisuus on ehdoton ykkösasia, ovathan kaikki terminaalit laajamittaisia vaarallisten kemikaalien käyttäjiä. Protect on tehnyt Nesteen terminaaleille sisäiset pelastussuunnitelmat sekä vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun asetuksen (685/2015) vaatimat turvallisuusselvitykset. 

- Meidän pitää pystyä toimimaan turvallisesti päivittäin ja estämään vahingot. Turvallisuustyötä ohjaavat konsernin omat HSEQ-toiminnot, mutta varsinkin jalostamopaikkakuntien ulkopuolella lisääntyy erilaisten tukitoimintojen tarve. Tähän löysimme yhteistyökumppanin Protectista, -Neste Oyj:n Suomen terminaalitoimintojen päällikkö Jani Rentola kertoo. >>Lue koko tarina<<


 

Kyrö Distillery jalosti vanhan meijerin nykyaikaiseksi ja turvalliseksi tislaamoksi

Kotimaisesta rukiista valmistetut gini ja viski ovat tehneet Kyrö Distillerystä yhden kuumimmista suomalaisista menestystarinoista. Tarinassa keskeinen rooli on Kyrönjoen rannalla sijaitsevalla Isonkyrön vanhalla osuusmeijerillä ja sen kunnostamisella moderniksi sekä turvalliseksi tuotantolaitokseksi tislaamoineen ja monine muine tiloineen.

- Olemme halunnut tehdä asiat tarkasti, koska emme halua laiminlyödä turvallisuutta missään tilanteessa. Meille on tärkeää suojata sekä ihmiset että liiketoiminta. Emme kuitenkaan tunteneet turvallisuuteen liittyviä ratkaisuja, jonka takia halusimme Protectin mukaan asiantuntijaksi. -Miko Heinilä, Tislaamonjohtaja  >>Lue koko tarina<<


  

Kokkolan satamassa on vilkasta mutta turvallista

Kokkolan Satama Oy kehittää voimakkaasti kasvaneen yleissataman turvallisuutta yhteistyössä Protectin kanssa muun muassa työsuojeluun liittyvissä asioissa. Samalla Protect on tuonut sataman käyttöön hyviä toimintatapoja sekä ratkaisuja muilta toimialoilta.

- Halusimme viedä turvallisuusasiat vieläkin pidemmälle. Sen tuloksena syntyi turvallisuutta koskeva yhteistyösopimus, jonka sisällön laativat Protectin asiantuntijat sekä sataman turvallisuuskäytäntöjä pitkään kehittänyt Jyrki Roukala. Sopimuksen ovat allekirjoittaneet kaikki satamassa vakituisesti toimivat tahot, toimitusjohtaja Torbjörn Witting kertoo. >>Lue koko tarina<<


 

Oy M. Rauanheimo Ab - Pitkäjänteinen panostus työsuojeluun tuo tulosta

Rauanheimon vuosia kestänyt yhteistyö Protectin kanssa laajeni viime syksynä kattamaan uutena osa-alueena työsuojelupäällikön palvelut. 

Toimitusjohtaja Joakim Laxåbackan mukaan Protect-yhteistyöhön löytyy monia syitä.

- Protect on asiantuntijaorganisaatio, jolla on laaja asiantuntemus turvallisuuden eri alueilta. Paikallisen toimijan kanssa yhteydenpito on nopeaa ja yhteistyö läheistä. Tällä tavalla voidaan myös edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä työsuojeluun liittyvää vuorovaikutusta.
>>Lue koko tarina<< 


  

 Peruskorjattu Lämpötalo sai sähköisen pelastussuunnitelman

- Meillä oli päivitetylle pelastussuunnitelmalle selkeä tarve tilanteessa, jossa Tampereen Sähkölaitos Oy oli toteuttanut ison peruskorjauksen toimitiloissaan Lämpötalossa. Toisaalta päivitykseen oli käytettävissä vain rajallisesti omia resursseja, minkä lisäksi halusimme helpottaa paperiversiona olleen pelastussuunnitelman ylläpitämistä, sanoo Tampereen Sähkölaitoksen varatoimitusjohtaja Leena Parvio.
 >>Lue koko tarina<<


 

Adara parantaa työsuojelua PRO24-järjestelmän avulla

Aikaisemmin työturvallisuuteen liittyvät tiedot olivat hajautetusti eri järjestelmissä, nyt yhdestä paikasta löytyvät niin pelastussuunnitelmat ja vastuuhenkilöt kuin tiedot koulutuksista ja niiden vanhenemisesta. Lauri Valkeamäen mukaan työnteon tehokkuus on lisääntynyt, koska tiedon etsimiseen ei enää kulu ylimääräistä aikaa. >>Lue koko tarina<<


 

Atria sai turvallisuustyöhönsä yhden askeleen lisää systemaattisuutta

Atria Suomessa turvallisuus on kaiken tekemisen keskiössä. Toimitusketjun hallinnasta sekä teknisistä toiminnoista vastaavan johtajan Tapani Potkan vastuulla ovat myös turvallisuusjohtajan tehtävät. Hänen mukaansa Protectin PRO24-järjestelmä tuo ennen kaikkea systemaattisuutta suojelutoimintaan liittyvien asioiden hoitamiseen. >>Lue koko tarina<<


 

Lehtitehtaassa korostuu häiriötön tuotanto

Kokkolassa toimiva Botnia Print on sanomalehtien painamiseen keskittynyt lehtitehdas, jolla on ainoana Suomessa käytössään vedetön lehtipaino. Kuivaoffset-tekniikalla painettavien lehtien korkea laatu on saanut myös kansainvälistä tunnustusta. Yritys on kuulunut arvostettuun kansainväliseen WAN-IFRA-laatuklubiin vuodesta 2012 lähtien.

Tehdaskoordinaattori Pentti Remesaho kertoo Botnia Printin ja Protectin yhteistyön käynnistyneen samoihin aikoihin kun kuivaoffset-tekniikkaa edustava painokone otettiin käyttöön keväällä 2010. >>Lue koko tarina<<


 

PRO24 apuna kauppakeskusten turvallisuustyössä

Turvallisuuden näkökulmasta kauppakeskukset ja isot marketmyymälät ovat haasteellisia kohteita, koska niissä liikkuu runsaasti ihmisiä ja tiloissa toimitaan usein ympäri vuorokauden lähes jokaisena päivänä vuodessa.

Citycon Finland Oy:n kaupallinen johtaja Mari Laaksonen sanoo, että yksi tärkeä osa turvallisuustyötä on ennakkovarautuminen. Siihen liittyvien asioiden kehittämistarve oli alkusysäys Cityconin ja Protectin yhteistyölle. >>Lue koko tarina<<


 

Pitkäaikaista kumppanuutta turvallisuuden hallinnassa

Finn-Marin on Kokkolassa ja Kalajoella toimiva venevalmistaja, jonka Grandezza- ja Finnmaster-veneet ovat laajasti tunnettuja sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla. Turvallisuuden näkökulmasta venetuotannolle asettavat haasteita erityisesti lujitemuoviteollisuudessa käytettävät herkästi palavat nesteet ja kovettajat sekä tuotannossa syntyvä pöly.

Protectin ja Finn-Marinin yhteistyö on ennen kaikkea esimerkki pitkäjänteisestä kumppanuudesta ja sen mukanaan tuomista moninaisista hyödyistä. >>Lue koko tarina<<


 

Turvallinen tuotantoympäristö on olennainen osa Swanien valmistusta

Oy Nautor Ab on kansainvälinen yritys, joka valmistaa Nautor´s Swan avomerijahteja tuotantolaitoksissaan Pietarsaaressa, Pedersöressä ja Kruunupyyssä. Tuotantolaitokset työllistävät yhteensä yli 230 työntekijää. Nautorin Swan-purjeveneet ovat maailmanlaajuisesti tunnettuja nopeudestaan ja ylellisyydestään.

Nautorin henkilöstöpäällikkö Kjell Fellman kertoo, että tuotantolaitokset ovat haasteellisia toimintaympäristöjä, joissa korostuvat puitteet turvalliselle työskentelylle. >>Lue koko tarina<<


 

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN »
TILAA UUTISKIRJE »